przygotowywania wzorców aktów planistycznych dodatkowoAutorzy leksykonu o prawie budowlanym skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych Nowe rodzaje najmu komentarz pojęć z perspektywy również teoretycznej, jakże i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia dotyczące m.in.:

- przygotowywania wzorców aktów planistycznych dodatkowo wydawania decyzji administracyjnych w obszarze prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwłaszcza roszczeń), zakupu działki, pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę) również zasad realizacji inwestycji, jej zakończenia i użytkowania. Komentarz przeznaczony na rzecz pracowników działów prawnych, a również menedżerów firm budowlanych dodatkowo produkujących i sprzedających wyroby budowlane. Zainteresuje również kancelarie ustawowe także przedstawicieli nauki i studentów. Będzie pomocna na rzecz kierowników budów, projektantów, architektów, zarządców nieruchomości dodatkowo pracowników nadzoru budowlanego. Autorzy przedstawili zawiłe i skomplikowane zagadnienia legislacyjne w sposób możliwie dostępny i zrozumiały, wyjątkowo zwracając uwagę na prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz zakres uprawnień władczych organów Najem socjalny komentarz administracji publicznej, wynikających z artykułów obowiązującego prawa. Wybór problemów, na jakie zwrócono szczególną uwagę, wynika z tematyki spraw na ogół rozstrzyganych przez sądy administracyjne. W trzecim wydaniu nie nieistnienie w związku z tym licznych odniesień do orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, a podobnie do literatury fachowej. Uwzględniono dodatkowo wszystkie zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym dotyczące m.in. uproszczenia procedury budowlanej, warunków uzyskiwania uprawnień budowlanych to znaczy nowych wymogów odnośnie do charakterystyki energetycznej budynków. Autorzy komentarza Prawo budowlane sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego także pracownicy trybunałów administracyjnych będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi renomowanych uniwersytetów - mający także odpowiednie przygotowanie teoretyczne, jak i odczucie użyteczne w obszarze orzekania w kwestiach administracyjnych, starali się zaplanować niniejszy komentarz ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stwarzających problemy w prawidłowym rozumieniu kodeksów Prawa budowlanego, które znajdują swój zamknięcie w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Przedstawili tak jak ocenę - niekiedy krytyczną - obowiązującego stanu prawnego i kolejnych jego zmian.

Najnowsze artykuły:

Top