Schematy podatkowe MDR 2020 reguły raportowanie poprzezSchematy podatkowe MDR 2020 reguły raportowanie poprzez Promotora na rzecz do skarbników, głównych księgowych również innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników to znaczy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są tak jak jednostki samorządu kto raportuje schematy podatkowe terytorialnego (JST). Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze schematów podatkowych w gminach i podległym im jednostkach ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Zobacz jakim sposobem Co należy raportować poprzez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe? jakże powinno się rozumieć schemat podatkowy: krajowy, transgraniczny, standaryzowany, w jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w JST? wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania, wykaz czynności podlegających pod raportowanie, które schematy są objęte raportowaniem? jakie podmioty w JST powinno się uznać za kwalifikowane? powstanie obowiązku a moment raportowania. Rola jednostki w obszarze procesu raportowania: określenie pojęcia „Promotor”, określenie pojęcia „Korzystający”, określenie pojęcia „Wspomagający”, obowiązki w obszarze raportowania każdego z ww. podmiotów. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w JST? w jakim terminie powinno się wypełnić obowiązki w obszarze raportowania? raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są zarówno objęte wcześniejsze okresy? przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania, w jaki sposób trzeba wdrożyć obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane poprzez Ministerstwo Finansów, reguły raportowanie przez Promotora, zasady raportowanie poprzez Korzystającego, zasady raportowanie przez na czym polegają schematy podatkowe Wspomagającego, jakie dane i informacje trzeba posiadać iżby wypełnić obowiązki raportowania, możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w JST, co powinna zawierać: jakże zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać? to znaczy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka

Najnowsze artykuły:

Top